Kvalitet

SBK Scandinavia’s coaches er erfarne inden for både offentlig og privat virksomhed.

SBK Scandinavia’s coaches respekterer de etiske retningslinjer som beskrevet af ICF (International Coach Federation), og som indgår i EU-godkendelsen af coaching som en selvregulerende profession.

Kontakt

Individuelle enkeltpladsaftaler indgås løbende med SBK Scandinavia A/S.

Gitta Jensen

Tlf. 86 77 00 11

email: glj@sbk.dk  

Hent faktablad som pdf

Medlem af:

ICF

 

Individuelt tilrettelagt coachingsforløb


Målgruppe

Ledige, der har behov for et individuelt forløb.

Mål

At komme i job eller i uddannelse ved at fremme individuelle jobstrategier og handlinger.

Indhold

  • Individuel coachingsamtale på ca. 60 minutter med erfaren og certificeret coach
  • Individuel handleplan
  • Fornøden opfølgning mellem samtaler

Samarbejdet med coachen fremmer resultater ved at 

  • Skabe kobling imellem coachingen, det reelle jobmarked, handlinger i jobsøgningen, deltagerens jobstrategi og kompetencer
  • Sørge for kompetent og konsekvent opfølgning på handlinger
  • Bringe SBK Scandinavia's relevante virksomhedskontakter i spil

Varighed

Coachingforløb tilpasses den enkeltes individuelle behov, typisk 4, 5 eller 6 uger.

Pris

Hver coachingsamtale koster 715,00 kr.

Eksempler:
4 uger koster 2.860,00 kr.
5 uger koster 3.575,00 kr.
6 uger koster 4.290,00 kr.

Opfølgning og adgang til relevante dele af SBK Scandinavia’s virksomhedsnetværk Indgår som en del af coachingsamtalerne.

 
 


Forside Om SBK