John Hermansen

 


Administrerende direktør, medejer og medstifter 1990. Bestyrelsesmedlem.
Uddannelse: Cand.mag. historie og dansk.
Efteruddannelse: Pædagogik, matematik, informationsteknologi, facilitator (koncept "Påfugl").
Ansvar og arbejdsopgaver: Arbejder med virksomhedens daglige ledelse og udvikling, herunder det strategiske netværk. Desuden konsulentarbejde og projektledelse inden for ledelse, videns- og kompetenceudvikling samt kvalitet i arbejdet. Udstrakt erfaring i Danmark, Europa og USA.

Medlem af Det Regionale Beskæftigelsesråd Midtjylland, Studievalg Østjylland, Studievalg Midt- ogVestjylland, Efter- og videreuddannelsesrådet for VIA Univercity College, Centerrådet for VEU-Center Østjylland, Beskæftigelsesankenævnet.

E-mail: joh@sbk.dk
Telefon: 86 77 00 11
Mobil tlf.:
40 51 77 16