Palet af redskaber

Palettens redskaber bruges til
  • Fastholdelse af seniorernes kompetencer.
  • Skabelse af robuste vilkår i seniorfasen.
  • Inspiration på person-, job-, virksomheds- og organisationsniveau.

Paletten er kvalificeret af en række eksperter inden for seniorpraksis og seniorpolitik.

Der er lagt vægt på dialogen mellem arbejdsgivere og arbejdstagere på den enkelte arbejds­plads, når redskaberne sættes i spil.

 
 
Forside Om SBK